• question_answerطلاق توافقی چیست؟
  طلاق توافقی عبارت است از طلاقی که با توافق طرفین انجام می شود. این امر پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین توسط دادگاه و مراجعه به دفاتر رسمی طلاق صورت می پذیرد. این نوع طلاق به نوعی ماهیت قراردادی دارد؛ زیرا برای تحقق آن، توافق قبلی طرفین لازم است. هر چ... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  نکاح
  طلاق
  توافقی
  ازدواج
  خانواده
   
 • question_answerطلاق چیست؟
  طلاق عبارت است از ایقاع تشریفاتی که توسط آن مرد، همسر دایمی خود را بر اساس حکم دادگاه رها می سازد. باید گفت طلاق وسیله انحلال عقد دایم است. ایقاع بودن طلاق یعنی تحقق طلاق تنها به اراده یک طرف و انشاء مخصوص از طرف واحد می باشد و نیاز به قبول از طرف مقابل نی... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  ازدواج
  نکاح
  طلاق
  عقد
  همسر
   
 • question_answerنکاح چیست؟
  نکاح عبارت است از رابطه ای حقوقی-عاطفی که با عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و پس از انعقاد این عقد، زن و شوهر امکان زندگی در کنار یکدیگر را دارا می شوند. به بیان دیگر نکاح به مفهوم عقدی است که به موجب آن زن و مرد، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با ی... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  عقد
  ازدواج
  نکاح